Krótko o transformatorach

ch na układ napięć o takiej samej częstotliwości. Zmiana taka zawsze odbywa się za pośrednictwem pola magnetycznego. Priorytetową właściwością transfo

Krótko o transformatorach remont transformatorów olejowych

Priorytetową właściwością transformatora jest możliwość zmiany

Tranformatory są urządzeniami elektrycznymi przeznaczonymi do zamiany układu napięć oraz prądów przemiennych na układ napięć o takiej samej częstotliwości. Zmiana taka zawsze odbywa się za pośrednictwem pola magnetycznego.

Priorytetową właściwością transfo