Ogrzewanie problematycznych przestrzeni, takich jak magazyny

wą do rozliczania się między dostawcą a odbiorcą tej energii. Jednostką miary energii cieplnej w układzie SI jest dżul